Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Het Steunpunt bewindvoering streeft ernaar de website www.steunpuntbewindvoering.be volledig toegankelijk te maken voor iedereen, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.steunpuntbewindvoering.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet grotendeels aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

De beoordeling van de conformiteit van deze website is gebaseerd op het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA en op een zelfevaluatie met behulp van de BOSA Accessibility Check.

Niet-toegankelijke inhoud van de huidige website

We doen er alles aan om onze website volledig toegankelijk te maken voor iedereen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11/01/2022.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via de testing tool BOSA Accessibility Check van de FOD BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11/01/2022.

Feedback en contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u steeds contact opnemen met:

Steunpunt bewindvoering

Kazernevest 3

8000   Brugge

E-mailadres (+ eventueel telefoonnummer/website)

 

Verbeteringsplan

De gedecteerde technische toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen zullen uitgewerkt worden voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.